About Us

History

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego EUROTAXPOL, założone w 1992 roku, to firma specjalizująca się w międzynarodowej wymianie towarowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na kraje Azji Środkowo-Wschodniej.


Firma powstała z inicjatywy absolwentów Politechniki Gdańskiej - Krzysztofa Pokrzykowskiego i Marka Rachubki - i od początku istnienia domeną jej działalności pozostaje eksport i promocja polskich produktów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

Profil branżowy aktywności przedsiębiorstwa ewoluował na przestrzeni lat, przyczyniając się znacznie do poznania specyfiki poszczególnych rynków oraz do umiejętności rozpoznawania najbardziej perspektywicznych z biznesowego punktu widzenia gałęzi przemysłu.

Stabilny rozwój firmy zaowocował nawiązaniem ścisłej współpracy handlowej z największymi polskimi producentami materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia wnętrz, dzięki którym i przy wsparciu których Eurotaxpol z sukcesem poszerza obszary funkcjonowania o nowe rynki zbytu.

Systematycznie zwiększamy krąg odbiorców zagranicznych, stale monitorujemy zapotrzebowanie, wprowadzając do oferty kolejne grupy asortymentowe, modyfikując rozwiązania logistyczne i usprawniając procesy zarządcze.


W styczniu 2005 r. rozpoczęliśmy realizację projektu wprowadzającego nowe rozwiązania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożyliśmy system informatyczny, który integruje wszystkie działania handlowe i umożliwia sprawną realizację zamówień napływających od kontrahentów. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.